Τεκμηρίωση

Το monocms (έκδοση 2.0) αποτελεί λογισμικό γραμμένο σε γλώσσα php, μία από τις πιο συνηθισμένες γλώσσες προγραμματισμού στο διαδίκτυο.
Ξεκίνησε το 2015 και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2016 με σκοπό την αποθήκευση και δημοσίευση περιεχομένου για ιστοσελίδες, κυρίως προσανατολισμένο προς την κατηγορία των blogs.
Βασική αρχή λειτουργίας του αποτελούσε κι αποτελεί μέχρι σήμερα η αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία xml, αντί για τη συνηθισμένη πρακτική της εξωτερικής βάσης δεδομένων, κάτι το οποίο ωστόσο δεν αποτελεί περιορισμό για τους χρήστες. Ο προγραμματιστής μπορεί ν' αναπτύξει π.χ μία παράλληλη έκδοση ή μία επέκταση, η οποία θα περιλαμβάνει μία εξωτερική βάση δεδομένων.
 
Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Η δυνατότητα τροποποιήσεων με στόχο ν' αποτελέσει τη βάση για παράγωγα προγράμματα τα οποία θα μπορούν να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Γι' αυτό και πάντοτε σχεδιάζεται έτσι ώστε να διευκολύνει όσους επιθυμούν να επεξεργάζονται τον πηγαίο κώδικα, να τον τροποποιούν ή να τον "επεκτείνουν". Για κάποιους δηλαδή μπορεί ν' αποτελεί την τελική μορφή ενός προγράμματος ενώ γι' άλλους απλά ένα μέρος του. Αυτή η "παραδοξότητα" είναι απόλυτα φυσιολογική. Το cms αποτελεί ένα προσωπικό εργαλείο, ευέλικτο και προσαρμόσιμο, του οποίου η αξιοποίηση τίθεται και στην κρίση του ίδιου του χρήστη. Ένα εργαλείο που θα τον διευκολύνει στην εργασία του ανάλογα με τις ανάγκες του αλλά και τις γνώσεις και τις δεξιότητές του.


Βασικές δυνατότητες διαχείρισης

Τι μπορούμε να κάνουμε ως διαχειριστές του πίνακα ελέγχου.

είσοδο στον πίνακα ελέγχου με κωδικό πρόσβασης και όνομα χρήστη - αποθήκευση κωδικού σε κρυπτογραφημένη μορφή.
σύνταξη άρθρων σε μορφή blog και αποθήκευση σε xml.
σύνταξη σελίδων στατικού περιεχομένου και αποθήκευση σε xml
δημιουργία και επεξεργασία λογαριασμού χρήστη, επιπέδου διαχειριστή ή επιπέδου απλού συντάκτη(περιορισμένης πρόσβασης)
δημιουργία κατηγορίας ή ετικέτας για άρθρα (Σημ.Μία ετικέτα "χαρακτηρίζει" ένα άρθρο και κάθε άρθρο μπορεί να ανήκει σε μία μόνο κατηγορία. Κάθε ετικέτα μπορεί να αντιστοιχίζεται σε ένα ή περισσότερα άρθρα)
Διαχείριση προσθέτων συστήματος (plugins)


Γενική δομή του προγράμματος

Παρακάτω ακολουθεί η γενική διάταξη των καταλόγων του συστήματος:

CMS
📁category
📁images
📁monofiles
  📁autosaves
    📁content
  📁ext
  📁filesinfo
  📁images
  📁javascript
  📁savedpages
  📁session
📁plugins
  📁user
📁tags


Ο κατάλογος monofiles όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, είναι ο φάκελος των σημαντικότερων αρχείων καθώς και ο κατάλογος στον οποίον αποθηκεύονται τα αρχεία του πίνακα ελέγχου και βρίσκεται ένα επιπεδο χαμηλότερα από τον αρχικό κατάλογο του ιστοτόπου μας. Τα αρχεία αυτά είναι υπεύθυνα σχεδόν για το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται στο σύστημα, όπως είναι η φόρτωση δεδομένων, η κρυπτογράφηση των κωδικών, η προβολή των αποθηκευμένων δημοσιεύσεων, η διαχείριση των σελίδων, η διαχείριση της μορφής της ημερομηνίας και πολλά άλλα. Επίσης αποθηκεύει χρήσιμες πληροφορίες σε υποφακέλους, όπως είναι οι ρυθμίσεις του συστήματος ή τα αρχεία της συνεδρίας.

Τι είναι η συνεδρία;

Η συνεδρία είναι η διάρκεια σύνδεσης του διαχειριστή στον πίνακα ελέγχου, μετά την είσοδο και την ταυτοποίηση από το σύστημα, η οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια αρχείων που αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο κατάλογο. Αναλόγως της διαχείρισης cookies από τον χρήστη, αυτά τ' αρχεία μπορεί να διατηρούνται αποθηκευμένα ή να διαγράφονται.


Είσοδος και κρυπτογράφηση

Ένα από τα κυριότερα στοιχεία του προγράμματος είναι η είσοδος στον πίνακα ελέγχου με τη χρήση ονόματος και κωδικού χρήστη. Το σύστημα μπορεί να φτιάχνει λογαριασμούς χρηστών με μοναδικό όνομα εισόδου και έναν μυστικό κωδικό πρόσβασης. Η είσοδος γίνεται από τη σελίδα 'monofiles/login.php' και ο κωδικός κρυπτογραφείται με password_hash() στο αρχείο 'monofiles/filesinfo/log.xml'. To MonoCMS προσαρμόζει ένα σύστημα υπολογισμού της απόδοσης του υλικού (hardware) του διακομιστή, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία κατά την είσοδο.


Επεκτάσεις και πρόσθετα

Το πρόγραμμά μας υποστηρίζει τη δυνατότητα προσθήκης νέων λειτουργιών μέσω ελεύθερης επέμβασης στον κώδικα. Για τη διευκόλυνση του χρήστη, μπορεί να γίνει και με δύο ξεχωριστά δομημένους τρόπους που είναι οι επεκτάσεις και τα πρόσθετα συστήματος, τα οποία δεν είναι παρά αρχεία τα οποία δίνουμε εντολή να συμπεριληφθούν στη σελίδα μας κατά τη φόρτωση. Συγκεκριμένα οι επεκτάσεις - από προεπιλογή - συμπεριλαμβάνονται περίπου στο ξεκίνημα φόρτωσης της σελίδας μας, ενώ τα πρόσθετα προς το τέλος αυτής.
Σημείωση: Το monocms.com δεν δημοσιεύει ξεχωριστά αρχεία επεκτάσεων ή προσθέτων συστήματος, προς λήψη και εγκατάσταση, αν και υπάρχουν ειδικοί κατάλογοι(φάκελοι συστήματος) μέσα στο πρόγραμμα για την αποθήκευση τέτοιων αρχείων καθώς και δύο προεγκατεστημένα πρόσθετα, μαζί με τη βασική έκδοση.
Τα πρόσθετα χωρίζονται σε πρόσθετα για όλους(administrators,authors) και σε πρόσθετα μόνο για διαχειριστές(administrators) τα οποία αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς φακέλους(plugins και plugins/user).


Τελευταία ενημέρωση : 24 Νοv 2021