Σάββατο 21 Οκτωβρίου, 2017

MonoCMS 3.1 με πλευρικό μενού

Η ελληνική έκδοση 3.1 περιλαμβάνει την προσθήκη του πλαϊνού μενού, αλλαγές στην εμφάνιση του πίνακα ελέγχου καθώς και μικρορυθμίσεις για βελτίωση της ταχύτητας του συστήματος.