Κυριακή 29 Οκτωβρίου, 2017

Έκδοση 3.1.2 - Αφαίρεση στατιστικών

Αφαιρείται η λειτουργία των στατιστικών που αφορούν την καταγραφή των επισκεπτών, η οποία προστέθηκε στην έκδοση 3.1.1. Πιθανόν να υλοποιηθεί ξανά ως επέκταση, στο άμεσο μέλλον.