Τρίτη 10 Ιανουαρίου, 2017

MonoCMS 2.6 . Νέα εμφάνιση - επεξεργαστής αντικειμένων και προσθέτων.

Ολοκληρώθηκε η μετάβαση στην έκδοση 2.6, με το νέο επεξεργαστή πρόσθετων αντικειμένων, που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τμήματα της ιστοσελίδας τους, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν κώδικα, απλά επιλέγοντας προεγκατεστημένα αντικείμενα (widgets). Με την δημοσίευση της έκδοσης 2.6, ο αριθμός των προσθέτων είναι μικρός, αλλά είναι θέμα χρόνου να εγκατασταθούν περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα. Η σελίδα της επεξεργασίας άλλαξε τελείως, ώστε να υποστηρίξει τη νέα λειτουργία. Τα αρχεία του θέματος παραμένουν επεξεργάσιμα μέσω κώδικα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το changelog